Category: Kiểm tra

Bài kiểm tra Kỹ năng nghe – Đếm số

Khi làm bài kiểm tra thì các bạn cố gắng chỉ nghe 1 câu 1 lần thôi nha. Khi nào kiểm tra lại xem mình sai chỗ nào thì mới nên nghe lại nhiều lần.