Liên hệ & Hợp tác

Quý đối tác và các bạn mong muốn hợp tác quảng cáo sản phẩm, cùng lên ý tưởng sản xuất nội dung (collab), nghiên cứu khoa học và thực hiện những dự án khác có liên quan, xin vui lòng liên hệ [email protected]

Trong email, các bạn vui lòng cho biết rất ngắn gọn:
– Bạn là ai?
– Việc hợp tác này sẽ mang lại lợi ích gì?
– Vì sao bạn chọn kênh Cùng học tiếng Anh mà không phải là kênh khác?

Một số nguyên tắc khi hợp tác:
– Mình đề cao và rất nghiêm túc trong nguyên tắc Win-Win.
– Dưới gốc độ là chuyên gia về Marketing, mình sẽ đánh giá hiệu quả của việc hợp tác, và có thể từ chối nếu việc hợp tác này không đem lại giá trị cho cả 2 bên.
– Mình sẽ không nhận lời hợp tác nếu trước đây bạn đã từng hợp tác với những người mang tầm ảnh hưởng có tai tiếng
– Mình không nhận quảng cáo mang tính chèo kéo để khán thính giả sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn.
– Mình không nhận quảng cáo và hợp tác với bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử.
– Mình đề cao tính minh bạch, tất cả lượt xem của kênh đều tự nhiên.

Mình có thể hợp tác làm những việc sau:
– Review phần mềm học tiếng Anh/Sách học tiếng Anh/Trung tâm dạy tiếng Anh
– Dạy tiếng Anh qua giáo trình của bạn trên kênh Youtube Cùng học tiếng Anh
– Các sản phẩm và dịch vụ khác không liên quan đến việc học tiếng Anh