Phân biệt Want/ Want to

1. I ________ read. I _________ a book.

Question 1 of 12

2. I lost my phone. I ________ a new one

Question 2 of 12

3.

I am full. I _________ eat.

Question 3 of 12

4. A: What do you want to do?

B: I __________ drive

Question 4 of 12

5. want not have dinner

Question 5 of 12

6. I want ___________ an ice-cream, but I don't have any money.

Question 6 of 12

7. I am thirsty. I _________ water.

Question 7 of 12

8. I don't want to leave now. It's early.

Question 8 of 12

9. want to eat pizza for lunch

Question 9 of 12

10. My mother wants me ___________ my homework before going to bed

Question 10 of 12

11. A: What ___________ you ___________do?

B: I want to buy a new house

Question 11 of 12

12. I don't want go now. I have to leave

Question 12 of 12


 

1 1 vote
Article Rating
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tram Nguyen
Tram Nguyen
3 years ago

Thầy ui! Câu 11 là hành động, phải là ” i don’t want to eat” phải không ạ?

Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
3 years ago
Reply to  Tram Nguyen

Thầy ơi câu số 3, số 9 và số 12 em phải đánh dấu hàng trên moi đúng phải không thầy.
Cám ơn Thầy đã bỏ ra nhiều công sức để giúp mọi người cùng học tiếng Anh.
Chúc Thầy có nhiều sức khỏe và hứng thú để ra nhiều video mới.

Phuong
Phuong
3 years ago

Great. Thank you so much.

Uyên
Uyên
3 years ago

Cảm ơn Anh đã làm những clip về giáo dục, Anh dạy rất tận tâm về cách đọc các từ tiếng Anh. Em có thể đọc bắt chước rất dễ dàng