Phân biệt Want/ Want to

1. A: What do you want to do?

B: I __________ drive

Question 1 of 12

2. I ________ read. I _________ a book.

Question 2 of 12

3. I don't want to leave now. It's early.

Question 3 of 12

4. I want ___________ an ice-cream, but I don't have any money.

Question 4 of 12

5. want not have dinner

Question 5 of 12

6. I am thirsty. I _________ water.

Question 6 of 12

7. I lost my phone. I ________ a new one

Question 7 of 12

8.

I am full. I _________ eat.

Question 8 of 12

9. My mother wants me ___________ my homework before going to bed

Question 9 of 12

10. A: What ___________ you ___________do?

B: I want to buy a new house

Question 10 of 12

11. want to eat pizza for lunch

Question 11 of 12

12. I don't want go now. I have to leave

Question 12 of 12


 

1 1 vote
Article Rating
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tram Nguyen
Tram Nguyen
3 years ago

Thầy ui! Câu 11 là hành động, phải là ” i don’t want to eat” phải không ạ?

Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
3 years ago
Reply to  Tram Nguyen

Thầy ơi câu số 3, số 9 và số 12 em phải đánh dấu hàng trên moi đúng phải không thầy.
Cám ơn Thầy đã bỏ ra nhiều công sức để giúp mọi người cùng học tiếng Anh.
Chúc Thầy có nhiều sức khỏe và hứng thú để ra nhiều video mới.

Phuong
Phuong
2 years ago

Great. Thank you so much.

Uyên
Uyên
2 years ago

Cảm ơn Anh đã làm những clip về giáo dục, Anh dạy rất tận tâm về cách đọc các từ tiếng Anh. Em có thể đọc bắt chước rất dễ dàng