Bài kiểm tra Ngày tháng

1. What is the date today?

Question 1 of 17

2. What day is it today?

Question 2 of 17

3. June twenty-first

Question 3 of 17

4. 1988

Question 4 of 17

Question 5 of 17

6. Eighteen and five

Question 6 of 17

Question 7 of 17

8. May thirtieth

Question 8 of 17

Question 9 of 17

Question 10 of 17

Question 11 of 17

Question 12 of 17

Question 13 of 17

Question 14 of 17

15. 1066

Question 15 of 17

Question 16 of 17

17. October nineteenth, two thousand and two

Question 17 of 17


 

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nga
Nga
2 years ago

Bài làm đúng phải thưởng một cục kẹo chớ ta.

Lưu thị diễm thùy
Lưu thị diễm thùy
1 year ago

thầy ơi bài kiểm tra vị trí ko có ảnh e làm bì ko đc ạ