Bài kiểm tra Ngày tháng

Question 1 of 17

Question 2 of 17

3. 1066

Question 3 of 17

4. Eighteen and five

Question 4 of 17

5. June twenty-first

Question 5 of 17

Question 6 of 17

7. What day is it today?

Question 7 of 17

8. 1988

Question 8 of 17

9. What is the date today?

Question 9 of 17

Question 10 of 17

11. May thirtieth

Question 11 of 17

Question 12 of 17

13. October nineteenth, two thousand and two

Question 13 of 17

Question 14 of 17

Question 15 of 17

Question 16 of 17

Question 17 of 17


 

5 1 vote
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nga
Nga
3 years ago

Bài làm đúng phải thưởng một cục kẹo chớ ta.

Lưu thị diễm thùy
Lưu thị diễm thùy
2 years ago

thầy ơi bài kiểm tra vị trí ko có ảnh e làm bì ko đc ạ