Danh sách bài học

Mình tổng hợp danh sách bài học từ trước đến nay:

 • Tập nói tiếng Anh (Đủ 24 bài) – Xem
 • Tiếng Anh đàm thoại (20 bài) – Xem
 • 800 câu tiếng Anh thông dụng
  • Phiên bản chậm (Đủ 20 bài) – Xem
  • Luyện nghe (Đủ 8 bài) – Xem
  • Tổng hợp nhanh (Đủ 4 bài) – Xem
  • Kiểm tra và nhận chứng chỉ
 • 800 câu tiếng Anh thông dụng
 • Tập đàm thoại
  • Phiên bản chậm (Đủ 6 bài) – Xem
  • Tổng hợp nhanh (Đủ 1 bài) – Xem
 • 210 từ dễ thuộc
  • Phiên bản chậm (Đủ 12 bài) – Xem
  • Tổng hợp nhanh (Đủ 1 bài) – Xem
 • 3000 từ vựng (32 bài – Chưa đủ) – Xem
 • 75 câu cửa miệng (Đủ 5 bài) – Xem
 • Chia sẻ cách học & Trả lời những câu hỏi thường gặp – Xem
 • Ráp câu (11 Bài – Còn dang dỡ) – Xem
 • Tiếng Anh nghề Nails (6 bài – đang cập nhật thêm) – Xem
 • Đi máy bay (Đủ 5 bài) – Xem
 • Kiến thức cơ bản (Đủ 14 bài) – Xem
 • Những trường hợp thực tế (16 bài) – Xem