Những cặp từ thường đọc nhằm

Đọc kỹ trước khi làm bài thi:

Đây là bài thi cho bài 35 cặp từ thường đọc nhằm. Bài thi sẽ có 50 câu, mỗi câu sẽ tương đương 2 điểm. Các bạn sẽ có 20 phút để làm bài (Sẽ có đồng hồ đếm ngược)

Lưu ý: Mỗi bạn sẽ chỉ được thi tối đa 02 lần, vì vậy, các bạn phải ôn bài thật kỹ trước khi thi.

  • Nếu đạt: Chứng nhận sẽ được gửi vào email của các bạn trong vòng 5 phút sau khi hoàn thành bài thi.
  • Nếu chưa đạt: Các bạn sẽ nhận được kết quả "Chưa đạt" ngay sau khi hoàn thành bài thi và sẽ có cơ hội thi lại lần thứ 02. Nếu vẫn chưa đạt thì các bạn vui lòng chờ kỳ thi tiếp theo.
  • Số điểm yêu cầu: 50/100

Vì các bạn được thi hơn 01 lần, cho nên các bạn sẽ không nhận được đáp án sau khi thi để tránh "lộ đề".

Nội dung bài thi:

  • Thời gian tổ chức kỳ thi:
    • Vô thời hạn
  • Dạng câu hỏi bao gồm 05 phần chính:
    • Nghe và viết lại cho đúng
  • Cách ôn bài trước khi thi:

Nếu đã sẵn sàng cho bài thi, các bạn vui lòng điền Emailhọ tên bên dưới để bắt đầu thi! Mình chỉ dùng email của các bạn để gửi chứng nhận và không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Email:

Họ và Tên:

This quiz must be completed in 20 minutes.