Học mãi mà không thấy tiến bộ?

Nay mình xin “đàm đạo” về việc học mãi sao không thấy tiến bộ, và đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Mình kể các bạn nghe câu chuyện của mình. Lúc trước mình chưa từng nghĩ sẽ làm video dạy tiếng Anh trên Youtube vì có quá nhiều người dạy rồi. Cho đến khi mình đang lái xe và nghe đài radio. Trong radio người ta nói tiếng Anh, có mấy đoạn quảng cáo mình bắt chước nói lại nghe vui vui chơi thì người bên cạnh mình mới bảo

– Sao mày không dạy tiếng Anh trên Youtube đi

Mình mới nói

– Tao thấy có nhiều người dạy rồi mà Bạn nói

– Mày có chất giọng và cách truyền đạt khác

Từ đó mình mới nghiên cứu thêm rồi làm video dạy. Đó, nhiều khi mình không biết được khả nămg của mình đâu, mà phải có người khác nhìn vào mà đánh giá. Việc học tiếng Anh cũng vậy, trình độ của các bạn tăng lên sau mỗi 6 tháng, mà phải do người khác đánh giá chứ các bạn sẽ không bao giờ biết các bạn tiến bộ như thế nào đâu. Cũng giống như quy tắc khi đi lên núi. Cứ nhìn xuống chân mà đi, đừng nhìn xuống chân núi vì sẽ chóng mặt, và đừng nhìn lên vì sẽ thấy núi cao mà nản. Lên đỉnh rồi nhìn xuống sẽ thấy mình đã chinh phục quả núi như thế nào. Các bạn cứ tiếp tục học. Có học là có tiến bộ, chẳng qua bạn không nhìn thấy sự tiến bộ đó thôi.