Những kiến thức cơ bản trong tiếng Anh

Bài 1 – Bảng chữ cái

Trong bài này, mình yêu cầu các bạn phải thuộc lòng được một cách cơ bản các  chữ cái trong tiếng Anh. Nhấn vào đây để học.

Bài 2 – Tập đếm số

Các bạn sẽ được học cách đếm số từ 1 đến 100 và ráp số hàng nghìn. Ngoài ra, các bạn sẽ được hướng dẫn cách nói số điện thoại và năm sinh. Nhấn vào đây để học.

Bài 3 – 12 tháng và các mùa

Bài này hướng dẫn các bạn đọc được 12 tháng trong năm. Yêu cầu học thuộc và đọc được nhuần nhuyễn. Nhấn vào đây để học.

Bài 4 – Cách nói về giờ giấc

 bạn sẽ được hường dẫn cách nói giờ chẳn, giờ lẻ. Cuối bài, các bạn sẽ được thực hành cách nói giờ. Nhấn vào đây để học

Bài 5 – Qui tắc phát âm

Trong bài này, các bạn sẽ được học những qui tắc phát âm cơ bản trong tiếng Anh. Nhấn vào đây để học.