Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể học online/ trực tiếp với thầy không?

Không. Hiện tại mình chưa có thời gian để mở lớp dạy online hoặc trực tiếp với các bạn. Tất cả các video trên Youtube là miễn phí, các bạn có thể học trên đó.

2. Tôi là giáo viên, tôi có thể dùng video của thầy để dạy cho các học sinh trên lớp không?

Được. Bạn được phép dùng videos của mình để dạy cho học sinh. Tuy nhiên, bạn không được dùng videos của mình để kinh doanh kiếm tiền, trừ khi được mình đồng ý.

3. Tôi có thể dùng các video của thầy cho các dự án cho doanh nghiệp của tôi không?

Bạn không được dùng videos của mình để kiếm tiền bằng bất kỳ hình thức nào (kể cả gián tiếp hay trực tiếp). Video không được re-up lên bất kỳ kênh Youtube nào khác. Bạn không được dùng hình ảnh/ video của mình để chạy quảng cáo cho sản phẩm/ dịch vụ của bạn trừ khi được mình đồng ý.

4. Thầy dạy tiếng Anh của người Anh hay tiếng Anh của người Mỹ?

Cả 2. Từ nào có sự khác biệt giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ mình điều nhắc trong các video bài học. Tuy nhiên, mình ưu tiên hướng dẫn các bạn nói giọng Mỹ hơn là giọng Anh.