Hợp tác

Quảng cáo

Quí khán thính giả của kênh Cùng học tiếng Anh đa số là các anh chị và cô chú trên 35 tuổi (85%). Phần lớn đang sinh sống tại Việt Nam (40%) và Hoa Kỳ (35%). Vì vậy, Quí vị đối tác mong muốn quảng cáo sản phẩm phù hợp với khán thính giả của kênh. Để tìm hiểu thêm, xin Quí vị liên hệ [email protected] để trao đổi