Phân biệt Want/ Want to

1. I don't want to leave now. It's early.

Question 1 of 12

2.

I am full. I _________ eat.

Question 2 of 12

3. I lost my phone. I ________ a new one

Question 3 of 12

4. My mother wants me ___________ my homework before going to bed

Question 4 of 12

5. I don't want go now. I have to leave

Question 5 of 12

6. A: What do you want to do?

B: I __________ drive

Question 6 of 12

7. want not have dinner

Question 7 of 12

8. I am thirsty. I _________ water.

Question 8 of 12

9. I want ___________ an ice-cream, but I don't have any money.

Question 9 of 12

10. A: What ___________ you ___________do?

B: I want to buy a new house

Question 10 of 12

11. I ________ read. I _________ a book.

Question 11 of 12

12. want to eat pizza for lunch

Question 12 of 12


 

5 Replies to “Phân biệt Want/ Want to”

  • Thầy ơi câu số 3, số 9 và số 12 em phải đánh dấu hàng trên moi đúng phải không thầy.
   Cám ơn Thầy đã bỏ ra nhiều công sức để giúp mọi người cùng học tiếng Anh.
   Chúc Thầy có nhiều sức khỏe và hứng thú để ra nhiều video mới.

   • Bạn nói rõ hơn đi, vì các câu đó mình đã đảo lộn xộn để giúp cho các bạn làm lại mà ko bị trùng thứ tự nên bạn nói sô câu mấy mình cũng ko kiểm tra được hihiiii

 1. Cảm ơn Anh đã làm những clip về giáo dục, Anh dạy rất tận tâm về cách đọc các từ tiếng Anh. Em có thể đọc bắt chước rất dễ dàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.